Behandelwijzen

Alles bestaat uit licht, we eten planten die zich voeden met licht en wijzelf bestaan uit licht. Er zijn ‘lichte’ energieën die voeden en het leven steunen en ‘zware’ die je kunnen blokkeren en moeilijk te verteren zijn.

Jouw licht kan vervuild raken door donkere, zware energieën om allerlei redenen:

 • Schokkende gebeurtenissen in je verleden;
 • Beperkende denkbeelden over jezelf;
 • Negatieve energieën in je eigen huis of op je werkplek.

Deze vervuiling is als een imprint die in het energieveld leeft. Het informeert je op een beperkende manier en maakt je ontvankelijk voor ongezonde relaties, bepaalde ziektes of dat je niet het leven leidt wat je wenst. Het brengt je in terugkerende negatieve situaties.

Deze emotionele wonden, of te wel de ‘zware’ energieën, kunnen weer getransformeerd tot bronnen van licht, kracht en ruimte.
In de healing word je energieveld gezuiverd van imprints die je blokkeren in je ontwikkeling. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt om  je leven te leven op een manier die jou het meest gelukkig maakt.

Soul Healing & Soul Retrieval

Soul Retrieval kan onderdeel uit maken van een Soul Healing.

Een menselijke reactie is om bij pijn of een trauma zich te dissociëren van het lichaam. Soms keren deze gefragmenteerde zielendelen niet terug en wordt ons functioneren in de wereld moeizaam en pijnlijk. Het kan ook zijn dat we een deel van onszelf aan iemand weggeven of toestaan dat weg te nemen. Het resultaat van deze “diefstal” is een onnatuurlijke en ongezonde relatie met die persoon dat ongemakkelijk begint te voelen.

Sjamanen door alle culturen heen gaan er vanuit dat bij ziekte of door traumatische gebeurtenissen een deel van onze ziel zich verbindt met die gebeurtenis of ziekte en zo de emoties die met deze gebeurtenis te maken hebben, als het ware afschermt.  Dit is een krachtige mogelijkheid van onze ziel om ons tegen de emotionele pijn van traumatische gebeurtenissen te beschermen. Veelal komt na verloop van tijd dit zielendeel weer los en zijn we in staat de emoties die verbonden waren aan die gebeurtenis weer toe te laten en te verwerken.

Soms gebeurt dat echter niet. De gebeurtenissen bleken te ingrijpend te zijn en het zielendeel blijft afgescheiden. Er treedt dan zielsverlies op, Soul Loss. Dit zielsverlies kan overigens niet alleen in dit leven optreden maar kan ook in vorige levens zijn ontstaan. Hierdoor kan het zijn dat je op een gegeven moment in dit leven last krijgt van het gemis van dat zielendeel, doordat je het contact verliest met je kracht, je essentie, je passie, je levenslust of je doel in dit leven.

Dit kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld:

 • Een gevoel van heimwee, maar je weet niet naar wat;
 • Een gevoel van een gemis in je leven, maar je kunt het niet benoemen;
 • Het gevoel steeds maar weer opnieuw hetzelfde patroon te moeten herhalen en je bent niet bij machte er uit te stappen;
 • Een heftigheid in reageren op gebeurtenissen, terwijl je weet dat deze heftigheid niet klopt, maar je kunt het niet stoppen;
 • Het gevoel dat het leven aan je voorbij gaat en dat je er niet écht deel van uit maakt;
 • Verdriet dat wel degelijk gevoeld wordt, maar je kunt niet duiden waar dit vandaan komt.

In een Soul Retrieval ga ik op zoek naar dit deel/deze delen en breng deze weer bij je terug (ontdaan van alle emoties die er nog mee verbonden waren). Hierdoor wordt je weer completer, ben je meer in balans en kan je makkelijker in je eigen kracht blijven. Het wordt makkelijker om je levensdoel te bereiken. Soul Retrieval is een oeroude techniek die door de natuurvolken overal ter wereld nog steeds wordt gebruikt om de balans te herstellen door je essentie of zielendeel terug te halen.

Bij een Soul Retrieval hoef je als cliënt zelf actief niets te doen: wat er van je gevraagd wordt is je open te stellen om met je Ziel te mogen werken.

Voorbereiding op de behandeling

Maak voor jezelf het volgende helder, mocht je dat nog niet hebben:

 • Wat loopt niet lekker in mijn leven?
 • Wat voelt uit balans?
 • Wat mist er, welke kwaliteiten heb je verloren , die je terug zou willen?
 • Zijn er belemmerende patronen in je leven die zich blijven herhalen?
 • Zijn er mensen in je leven met wie je een ongezonde verbinding heb?
 • Zijn er plekken in je lichaam die regelmatig pijnlijk voelen?
 • Zijn er thema’s bij je voorouders die zich in je leven herhalen?

Het duurt zo’n een tot drie dagen voordat de behandeling geïntegreerd is. Hou daar rekening mee door zoveel als mogelijk rust te nemen en goed voor jezelf te zorgen.
De effecten kunnen geleidelijk komen of plotseling. Dat verschilt per persoon en per behandeling.

Je kunt altijd bellen of mailen.